ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหิดล รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี


ประกาศรายชื่อ
เข้าระบบยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์ (ยืนยันภายในวันที่ 30 พ.ค.-10 มิ.ย.61)
ขั้นตอนและเอกสารในการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
(โปรดอ่านอย่างละเอียด และนำเอกสารมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์
หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
โทรศัพท์ (034)585-059-65 ต่อ 2206 หรือ โทร. 08-6337-9947 (ในวันและเวลาราชการ)